Deze site maakt gebruik van Cookies.

Verander je je browser instellingen niet, dan ga je akkoord.

I understand

Privacy policy

Goulancourt Coaching en Counselling, gevestigd aan Repenhof 10 6241 DA  te Bunde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Goulancourt Coaching & Counselling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, professionaliteit, discretie en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel.
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
 wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Goulancourt Coaching & Counselling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bij aanvang van een  coachtraject vullen wij samen een uitgebreid intakeformulier in voor het in kaart brengen van uw hulpvraag. Op dit formulier worden ook uw persoonsgegevens genoteerd, uw voornaam, achternaam,  adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Uw adresgegevens vragen wij om uw factuur te kunnen opmaken, uw telefoonnummer en e-mailadres vragen wij u om u  persoonlijk te woord te kunnen staan voor support en het inplannen van afspraken. Mails met persoonlijke informatie over uw situatie die u ons stuurt, worden na het lezen en beantwoorden  bewaard in het mailprogramma in een speciale map. De inhoud van deze mails word nooit met derden gedeeld. Gedurende het coachtraject word van elk coachgesprek een verslag gemaakt, deze  verslagen worden bewaard in een persoonlijke map die opgeborgen en bewaard word in een afsluitbare dossierkast. na afronden van het coachtraject mailen wij u nog om feedback te  vragen over onze diensten.
Alle gegevens worden 5 jaar bewaard en vervolgens na de bewaarplicht beveiligd vernietigd.


- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en daarbij altijd alleen met uw toestemming. 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrend uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

 

 Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 06-55907113