Deze site maakt gebruik van Cookies.

Verander je je browser instellingen niet, dan ga je akkoord.

I understand

Algemene voorwaarden

 

 

De volledige algemene voorwaarden zijn op te vragen en in te zien bij Goulancourt Coaching & Counselling.

 

Hieronder enkele toelichtingen:

Commitment

U kunt er als cliënt van Goulancourt coaching & counselling op rekenen dat Goulancourt coaching & counselling zich naar beste kunnen inzet om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt verwacht dat men zich inzet en er voor 100% voor wil gaan. Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen Goulancourt coaching & counselling en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

 

Vertrouwelijkheid

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Goulancourt coaching & counselling is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene binnen de Nederlandse wet. Het dossier dat Goulancourt coaching & counselling bijhoudt is vertrouwelijk. Goulancourt coaching & counselling neemt alleen contact op met derden, uitsluitend na overleg, en met toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klachtenprocedure.

 

Betaling

De sessies dienen contant te worden voldaan aan het einde van iedere sessie, volgens het geldende of overeengekomen tarief. Workshops dienen vooraf te worden overgemaakt op de bankrekening van Goulancourt coaching & counselling. Mogelijke tariefsverhogingen worden vantevoren aangekondigd en bedragen nooit meer dan 10%.

 

Afspraak annuleren

Afspraken kunnen binnen 24 uur kosteloos worden geannuleerd door de cliënt. Bij overschrijding van deze termijn wordt de sessie in rekening gebracht. Deze voorwaarden gelden ook voor het volgen van workshops. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden geannuleerd, vermeld hierbij duidelijk om welke sessie / workshop het gaat en je naam en telefoonnummer.

 

Aansprakelijkheid

Goulancourt coaching & counselling is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Voor (poging tot) zelfverminking of (poging tot) zelfdoding kan Goulancourt coaching & counselling nimmer aansprakelijk worden gesteld.

 

Workshops

Inschrijving geschiedt door aanmelding per e-mail welke te vinden is op deze website. Na aanmelding ontvangt u een faktuur waarmee de overeenkomst voor deelname tot stand is gekomen. Deze factuur dient vooraf te worden voldaan. De betalingstermijn staat op de faktuur vermeld.

 

Annulering workshops / cursussen

Goulancourt coaching & counselling heeft het recht workshops of cursussen te annuleren  tot 5 werkdagen voor aanvang. Je ontvangt hiervan bericht uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de workshop / cursus. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien je hiervan gebruik maakt worden de deelnamekosten niet geretourneerd. Indien je het aanbod niet passend vindt, heb je recht op teruggave van de deelnamekosten.

 

Wijzigingen

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van oktober 2013 en blijven gelden tot ze gewijzigd worden door Goulancourt coaching & counselling.