Deze site maakt gebruik van Cookies.

Verander je je browser instellingen niet, dan ga je akkoord.

I understand

Tarieven

 Omschrijving  Prijs
   
 Uitgebreide, vrijblijvende intake van ongeveer één uur      55,00
 Aansluitend aan intake sessie van ongeveer 1/2 uur   10,00
   

 Individuele coaching/counselling per sessie van ongeveer één uur
 face to face / per skype / telefonisch / aan huis

 65,00
 
   
 Telefonisch consult / skype-sessie van ongeveer 30  minuten  30,00
   
 Bedrijven / instellingen  prijs op aanvraag

 

(Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW.)

Voor bezoek op locatie buiten gemeente Meerssen wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht van € 0,29 / km. 

 

De consulten dienen na afloop contant te worden betaald. (geen pin)

Afspraken kunnen binnen 24 uur kosteloos geannuleerd worden, gebeurt dit niet dan zal de factuur in rekening gebracht worden.

 

 

Vergoedingen van kosten :

Coaching en counselling valt meestal buiten de vergoedingen van de zorgverzekering. 
Voordeel hiervan is dat je na deze tijdelijke ondersteuning de periode volledig kunt afsluiten. Het traject wordt buiten de rapportage van
Goulancourt Coaching & Counselling nergens geregistreerd, tenzij jij dit graag anders zou zien. Bij zorg die vergoed wordt zijn gegevens vaak gedocumenteerd en deze kunnen je in de toekomst blijven volgen, dit kan er voor zorgen dat er teruggekeken wordt in je dossier en je zo alsnog geconfronteerd wordt met deze tijdelijke periode van disbalans. 

Bij hulpverlening die onder de vergoeding valt van de basisverzekering gebruik je eerst je eigen risico, voor 2015 is dat € 375,00. Voor dit bedrag ontvang je bij Goulancourt Coaching &  Counselling 6 sessies en dat zal ervoor zorgen dat je al een heel eind op weg bent. Gemiddeld aantal benodigde sessies: 4-8
 

 

 

op onderstaande manieren zou je ook evt. in aanmerking kunnen komen voor vergoeding:

* Via de werkgever : steeds meer werkgevers betalen begeleiding in het kader van preventie ziekte verzuim, arbeidsongeschiktheid. Ook is er in het kader van de Wet Poortwachter geld beschikbaar voor re-integratie / begeleiding. Informeer voor de mogelijkheden bij je werkgever of de arbo-arts

* Via PGB : mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via PGB vergoed krijgen. Daarvoor moet in de indicatiestelling "begeleiding" staan. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site : www.pgb.nl .

* Via het UWV : als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met het UWV een individuele reintegratie overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget voor je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. informeer hiervoor bij je uitkeringsinstantie.

* Via de bijzondere bijstand: in bijzondere situaties kun je bij de gemeente om bijzondere bijstand vragen. Dit kan bijvoorbeeld als je een inkomen hebt op bijstandsniveau. Voor meer informatie hierover kun je kijken op www.bijzonderebijstand.nl .

* Zelfstandig ondernemer : ben je zelfstandig ondernemer dan zijn de kosten voor individuele begeleiding fiscaal aftrekbaar.